از سری مسابقات لیگ برتر والیبال ، بازی تیم های ارومیه و گنبد عصر چهارشنبه با پیروزی سه بر صفر یاران سید عباسی به پایان رسید.پس از پایان بازی عزیز پرتوی ، سرمربی سابق تیم ملی این دیدار را بررسی کرد .

“در گیم اول این دیدار با اینکه در زمین جواهری گنبد انجام می شد و از تمام امکانات لازم برای بازی خوب بهره می گرفت ، پس از آغاز بازی و رد و بدل شدن چند امتیاز بین هر دو تیم ، گنبدی ها نشان دادند که انگیزه زیادی برای بردن ندارند.از یک طرف عوض کردن کادر فنی تیم جواهری و از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات بازیکنان ، این تیم را به آشوب کشانده بود و همین کافیست تا از انجام یک بازی دلچسب سرباز زنند.

با اینکه ارومیه به دلیل آسیب دیدگی ، لیبروی خود را در اختیار نداشت دلیلی شد تا دیگر یاران سید عباسی جور او را بکشند و با زدن سرویس های خوب شیرازه این تیم را به هم زندند.سرویس های ارومی ها باعث شد تا توپ های دریافتی خوب به دست پاسور تیم نرسد به همین خاطر رو به پاس های بلند آوردند.اما دفاع ارومیه که همانند چتری بر روی تور بود ، اجازه رد کردن توپ را نداد.

گیم دوم را ارومی ها با روحیه بسیار خوبی آغاز کردند و تا امتیاز نه دو تیم پایاپای بودند ولی یک باره گنبدی ها بدلیل سرویس های خوب یاران سید عباسی ، از بازی جا ماندند و با این کار مربی چشم بادامی های ایران ، هرچه تایم اوت گرفت نتوانست بازی را برگرداند .

ارومیه دو گیم اول بازی را با طراوت و شادابی برده بود و برای اینکه در گیم سوم نیز به برتری برسد ، این ست را طوفانی آغاز کرد.سرویس های خوب ارومی ها مثل دو ست اول ویران کننده بود .همین باعث شد تا پاسور از دادن پاسهای ترکیبی و کوتاه باز ماند .مدافعان ارومیه نیز از این فرصت استفاده کردند و مانند سدی از زمین خود محافظت کردند.تا این بازی را با ست های مشابه ۲۵ بر ۲۰ به پایان برسانند.”